Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

oyes
oyes
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viadiedrunk diedrunk

May 26 2015

oyes
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viafourstrings fourstrings
oyes
6131 fd0b
Reposted frommaszka maszka

May 09 2015

oyes
4023 7698 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
oyes
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa

January 31 2015

oyes
oyes
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. 

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Lepiej sobie to jak najszybciej uświadomić i znaleźć w życiu, a nie być jedną z tych niedojebanych, nudnych bab fantazjujących czytając Greya. 

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaSukkie Sukkie
7586 49f6
Reposted fromLittleJack LittleJack viahipsters hipsters

January 10 2015

oyes

December 06 2014

oyes
8504 e2f4
Reposted fromfoods foods viales-levres-nues les-levres-nues
oyes
oyes
Doris Salcedo ( İstanbul )
oyes
5714 df9c
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 10 2014

oyes
0816 c18d
Reposted fromhermina hermina viaohshit ohshit
oyes
oyes
8015 58e5
Reposted frommiischa miischa

October 04 2014

oyes
0943 e9dd
Reposted fromzakath zakath viapeudechance3 peudechance3
oyes
2550 9c8e
Reposted fromann19 ann19 viapeudechance3 peudechance3

July 21 2014

oyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl